Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lokal lärare upprymd inför val av förskola: ”Hoppas kunna ta plats från någon mindre närvarande förälder”

Att välja förskola till sitt barn brukar vara förknippat med ångest och tvivel för många föräldrar som sliter med olika jämförelsesiffror.

Men medelklassmänniskan Erik Löfgren, 33, ser fram emot valet inför sin dotters sexmånadersdag och njuter av chansen att göra ett första val som ska få dottern att besegra sina jämnåriga på sikt.

– Det är ju först i högstadiet och gymnasiet som man gör de riktigt utslagsgivande valen, men det vore kul att redan nu kunna straffa någon mindre påläst förälder, säger Löfgren.

På arbetsrummet sitter han böjd över ett skrivbord som nästan dignar från tyngden av inte mindre än fyra datorskärmar. Läraren Erik Löfgren, 33, har ett flexibelt medelklassarbete och har under de senaste veckorna därför kunnat ägna stora delar av sin arbetstid åt att jämföra olika förskolor i familjens närområde. Detta för att ge sig själv chansen att ge sin dotter den allra bästa förskoleplatsen om lite drygt ett år, då hon är tänkt att börja i förskolan.

– På den här skärmen har jag data över förskollärartätheten, berättar Löfgren, sveper med högerhanden över det belamrade skrivbordet, och fortsätter:

– Här borta, på den här skärmen, har jag siffror över föräldranöjdheten jämfört med Stockholms stads generella siffror. På den tredje här borta har jag procentsatserna över andelen legitimerade förskollärare och på den fjärde har jag antal barn per årsarbetare i en Excel-tabell, säger han och pekar stolt på de olika staplarna och diagrammen på sina skärmar.

Hans dotter fyller ett halvår i mitten av juni och inför sexmånadersdagen är det dags för den nya familjen att låsa sina val av fem stycken förskolor. För att maximera antalet ködagar och ha chansen att få den bästa förskolan för sin dotter behöver valet av fem förskolor vara gjort på sexmånadersdagen.

Det enklaste för den lilla familjen hade förstås varit att bara kunna lita till att den närmsta förskolan med säkerhet är en bra förskola, i ett system där alla delar av utbildningssystemet samarbetade för att säkerställa kvalitet på alla enheter, men det är ingenting som lockar den ambitiöse förskoleväljaren Erik Löfgren.

– Det blir ju ingen sport alls. Hur skulle det se ut? Att alla föräldrar bara skulle sätta sin unge på den närmsta och luta sig tillbaka? En sådan värld vill inte jag leva i, säger 33-åringen.

Varför inte?

– Jag vill förstås kunna ge min dotter de allra bästa förutsättningarna i livet, säger Löfgren och fortsätter:

– Vilken förälder vill ge sitt barn något lika bra som alla andra barn får? Man vill ju ge det bästa. Något bättre än någon annan förälder lyckas fixa till sitt barn. Genom att jämföra alla förskoleplatser i närområdet tänker jag ge min dotter de bästa förutsättningarna att lämna andra sexmånadersbebisar på efterkälken från start. Jag hoppas genom rigorösa efterforskningar och ett medvetet val kunna ordna fram en plats på den allra bästa förskolan för min dotter, vilket då betyder att någon mindre påläst förälders barn förhoppningsvis får en sämre förskola och därigenom en mindre bra start på livet.

Löfgren är inne på att han själv gärna vill välja rätt, genom att specialstudera alla tillgängliga siffror, men att det också känns viktigt för honom att några föräldrar väljer fel och att deras barn straffas.

– Jag tycker att det fria skolvalet skickar en viktig signal till föräldrar att det är viktigt att bry sig om sitt barns skolgång, redan från start. Nej: samhället kommer inte klema bort ditt barn genom att erbjuda en likvärdig och pålitligt kvalitativ skolgång för alla – du ska veta direkt att om du väljer fel och inte jämför siffrorna ordentligt så kan du straffas ordentligt. Det är en viktig signal i min värld. Ska du ha barn så ska du vara redo att göra ett informerat skolval för ditt barn redan från start, säger Löfgren.

Det är inte bara Stockholms stads kommunala förskolor som tävlar om att bli valda av föräldrar som vill det bästa för sina barn. Många privata utförare är också med i konkurrensen, men trots att många vinstdrivande friskolekoncerner kantats av flera skandaler så ser Löfgren bara fördelar med konkurrensen.

– Konkurrens är alltid bra. Jag tycker att det är väldigt bra att marknadskrafterna får verka fritt så att riktigt dåliga förskolor också slås ut på sikt. Är en förskola riktigt, riktigt dålig under många år och under många barns första tid i livet så ska den så småningom gå i konkurs. Då får den förälder som inte gjort sin hemläxa stå där med dumstrut på i skamvrån, med vetskapen om att man på grund av bristande omdöme valt ett konkursbo till sin lilla älskling, säger han.

Det här är bara det första av många val på en lång föräldraresa i valfrihetens tecken. Ser du fram emot att välja även grundskola och gymnasieskola för din dotter?

–Ja, det är ju först när betygen kommer in som man som förälder har chansen att göra de riktigt utslagsgivande valen, säger Löfgren och plockar fram en trave med pärmar som han börjar bläddra i.

– Det här är de senaste årens statistik över olika skolors avvikelser i betyg jämfört med de nationella provresultaten, säger han och pekar på en inplastad sida med tabeller.

– Vissa av skolorna jag hittar sätter högre betyg på nästan alla elever, jämfört med vad de presterat på de nationella proven. Kan jag få in min dotter på en sån typ av skola så är det något av det finaste jag kan göra för henne i livet. Och den valfriheten, att som påläst förälder kunna få välja en skolenhet som prioriterar riktigt höga och fina betyg, skulle jag inte offra för någonting i livet.

Till sist: vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att fler områden i mitt liv och i mina direkt närståendes liv konkurrensutsätts.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Spamfilter *