Ledare: Så löser vi krisen för svenska polisen

Krisen inom den svenska polisen har diskuterats i åratal och de politiska partierna har sedan länge tävlat om vilka som kan lova flest miljoner till polismyndigheten eller flest nya platser på polisutbildningen.

Men det räcker inte.

Poliserna är för få, resurserna för skrala och den svenska brottsligheten för stark. Någonting drastiskt måste göras.

Därför är det glädjande att se att polisen i Västernorrland tagit första steget i en utveckling som på allvar kan råda bot på brottsligheten i Sverige; ett viktigt förstasteg som kan leda till att vårt underbemannade och underfinansierade polisväsende ändå kan fånga in en långt större mängd tjuvar.

I Sverige är det, som Annie Lööf konstaterade redan 2012, »sedan länge förbjudet att bedriva en verksamhet med kriminellt syfte« — men att döma av utvecklingen sedan dess så räcker inte detta för att komma till rätta med brottsligheten i Sverige.

Vi måste göra det brottsligt att kanske eventuellt vara brottslig.

Sundsvallspolisen har tagit det första initiativet, genom att förbjuda större målade banderoller på läktaren för att folk eventuellt kan tänkas tända bengaler därunder, i skydd av den anonymitet som den väldiga banderollen skänker.

– Det är omöjligt för oss att se vad som försiggår under flaggorna. Sedan har den som hade en röd jacka plötsligt en vit och så vidare, säger den kriminalpolitiske nytänkaren Kenneth Carnabeck, tillförordnad gruppchef för tillståndsgruppen vid region nord, till Aftonbladet.

Denna ledarsida hade heller inte haft några problem med att ytterligare inskränka rätten att hastigt byta jacka (i en vidare diskussion borde frågan lyftas om kända trubbelmakare alls ska få kamouflera sig bland vanligt laglydigt folk genom iklädande av vanliga kläder, där en seriös debatt om införandet av en Björnligan-strikt klädkodex bland tvivelomsusade diversearbetare måste kunna föras). Men detta är tvivelutan ett viktigt första steg för att komma åt all typ av brottslighet: förbjud det som eventuellt kan leda till olagligheter.

Nu tar Sundsvallspolisen ett viktigt första ställningstagande mot just pyrotekniken på svenska läktare genom denna nya kollektiva förhandsbestraffning, men det är inte svårt att tänka sig hur denna metod kan användas på all annan typ av brottslighet som polisen i dag har problem med att stävja.

Problemen med drogförsäljning i svenska socioekonomiskt utsatta förorter? Förbjud planlöst hängande i trapphus och på torg, för att dylika lösdrivare inte ska kunna saluföra narkotika.

Problem med skjutningar? Förbjud täckjackor vintertid, då man aldrig kan veta om en usling gömmer en automatkarbin bland allt värmande dun. Visst: bakom de flesta dunjackorna döljer sig vanligtvis en helt laglydig individ som mest vill slippa frysa, men det räcker med att en av dessa drar fram en pickadoll ur sin vinterbonad för att det ska gå riktigt illa.

Problem med att svårt alkoholiserade människor kör rattfulla och utsätter vanliga människor för livsfara? Förbjud drickahållare i svenskregistrerade bilar. Det är helt omöjligt för polisen att veta ifall bilisten placerat en PET-flaska med Loka Crush eller en sjuttis Explorer i det flaskstora hålet och för att eliminera risken för det sistnämnda så bör man försvåra för fyllekörandet genom att helt enkelt inte erbjuda ett alternativ för ett skvättfritt placerande av dryck i svenska bilar.

Att satsa pengar från staten, höja lönerna inom de brottsbekämpande yrkena eller utbilda fler poliser tar tid och är mycket kostsamt. Och att höja strafflängderna för begångna brott är dessutom all forskning starkt skeptisk mot.

Men att göra det olagligt att kanske eventuellt göra något kriminellt, genom att förbjuda allt som eventuellt skulle kunna försvåra för polisen att utreda brott — vare sig det är större flaggor, tjockare dunjackor eller dryckesbehållare — är ett enkelt sätt att göra befintlig poliskårs arbete så väldigt mycket enklare.

Just i detta läge är det supporterföreningen Patronerna i Sundsvall som vi lyckas klämma åt, men om fler poliskårer börjar agera lika restriktivt som den västernorrländska så kommer vi med befintliga resurser kunna komma åt såväl konkret kriminalitet som kanskekriminalitet framöver.

Erik Löfgren Ledarskribent

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Spamfilter *